Bezpieczeństwo i przeciwwskazania

bezpieczenstwo

Przeciwwskazania:

Istnieją przeciwwskazania do hiperbarycznej terapii tlenowej. Są to;

 • chemioterapia, 
 • nieleczona odma opłucnowa. 
 • przyjmowanie bleomycyny, doksorubicyny, cisplatyny, disulfiramu oraz antybakteryjnego Mafenide acetate.

Inne przeciwwskazania, które należy skonsultować z lekarzem, to:

 • rozrusznik serca,
 • ciąża,
 • klaustrofobia,
 • infekcje wirusowe, szczególnie płuc lub zatok,
 • zaćma,
 • gorączka,
 • sferocytoza,
 • rozedma płuc,
 • nowotwory leczone chemioterapią – w przypadku leczenia radioterapią HBO może być wskazana, ponieważ zwiększa podatność zmian nowotworowych na promieniowanie, a do tego łagodzi martwicę popromienną oraz uszkodzenia tkanek,
 • padaczka, skłonność do drgawek i dreszczy,
 • operacje przeprowadzane w okolicach klatki piersiowej lub kości skroniowej,
 • zapalenie nerwu wzrokowego przechorowane w przeszłości.

 

Zaleca się unikanie lub odroczenie HBOT u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym rozpoznaniem COVID19, z wyjątkiem wskazań związanych z zagrożeniem życia lub utraty kończyny (ang. Life-Limb Threatening [LLT]) lub zagrażającej utraty funkcjonalności (np. zator tętnicy środkowej siatkówki, ang. Central Retinal Artery Occlusion [CRAO] lub nagły idiopatyczny niedosłuch czuciowo-nerwowy, ang. Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss [ISSNHL]). Powodem tej rekomendacji jest: – zajęcie miąższu płucnego procesem zakażenia, co z jednej strony może prowadzić do braku efektywności HBOT, a z drugiej może powodować zwiększony wpływ toksyczności tlenu na tkankę płucną, – trudność w bezpiecznym przeprowadzeniu sesji HBOT na skutek obecnie stosowanych strojów ochronnych dla personelu i pacjentów

W razie wątpliwości, zapraszamy do konsultacji lekarskiej.

przeciwwskazania

Serwis ma charakter informacyjno-edukacyjny i nie zastępuje kontaktu z lekarzem. W razie wątpliwości zastrzegamy, sobie prawo odmowy wykonania zabiegu lub skierowania na dodatkowe konsultacje.