Tlenoterapia hiperbaryczna znajduje szeroki wachlarz zastosowań medycznych. Jej historia sięga XIX wieku, kiedy we Francji zaczęto konstruować pierwsze komory hiperbaryczne. Kolejne dekady rozwoju medycyny i techniki, przyniosły udoskonalenia i nowe możliwości wykorzystania tej metody. Poniżej, przykłady chorób i zaburzeń, w których z powodzeniem wykorzystuje się terapię tlenową.

Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego;

 • ADHD,
 • autyzm,
 • stwardnienie rozsiane (SM),
 • choroby neurodegeneracyjne (Alzheimer, Parkinson)
 • depresja,
 • udar mózgu

Leczenie trudno gojących się ran poprzez:

 • zwiększenie dopływu tlenu do uszkodzonego obszaru, 
 • poprawę ukrwienia w obszarze uszkodzonym
 • zwężenie naczyń centralnych, a zwiększenie przepływu przez tkanki uszkodzone (tzw. efekt Robin Hooda), 
 • zmniejszenie obrzęku uszkodzonych tkanek,
 • zahamowanie namnażania się bakterii i zwiększenie skuteczności antybiotykoterapii, 
 • aktywację neoangiogenezy (proces tworzenia się naczyń włosowatych), 
 • spowodowanie proliferacji fibroblastów (rodzina czynników wzrostu zaangażowanych w proces angiogenezy, gojenia się ran i rozwoju zarodków.)
 • zwiększenie produkcji kolagenu,
 • wzrost zależnej od granulocytów obojętnochłonnych aktywności przeciwbakteryjnej,
 • zwiększenie aktywność osteoblastów i osteoklastów,
leczenie

Leczenie ran po zabiegach chirurgicznych

Tlen hiperbaryczny zwiększa zdolność komórek nabłonka do podziałów miotycznych i pobudza naskórkowanie rany. W rozwoju zakażeń ran istotną rolę odgrywają bakterie beztlenowe. W warunkach podwyższonego ciśnienia tlen wywiera na bakterie beztlenowe działanie toksyczne. Tlen hiperbaryczny przyspiesza oczyszczanie rany, a tym samym przygotowuje ranę do np. ewentualnych przeszczepów. U pacjentów z powikłaniami infekcyjnymi istotne znaczenie ma efekt bakteriobójczy i bakteriostatyczny oraz efekt synergii osiągany z niektórymi antybiotykami i antyseptykami, a także pobudzający wpływ na układ odpornościowy. Hiperbaria tlenowa przyspieszając proces gojenia ran w efekcie zapobiega powstawaniu blizn przerostowych

Dermatologia - Atopowe Zapalenie Skóry

To przewlekła choroba skóry, przebiegająca z okresami zaostrzeń i remisji, której towarzyszy uporczywy i nawrotowy świąd oraz liszajowacenie tkanki. Obserwacje kliniczne wskazywały na korzystny wpływ HBOT na przebieg i efekty leczenia AZS. Ogólnie, efekty wywierane przez HBO są podobne do wywieranych przez leki o działaniu antysupresyjnym, co prowadzi do zmniejszenia nasilenia reakcji zapalnej w organizmie. 

Stosowane są także próby leczenia grzybicy, przeciążeniowych uszkodzeń narządu ruchu u sportowców, złamań, przeszczepów kostnych, choroby niedokrwiennej serca i świeżego zawału serca, zatruć cyjankami i siarkowodorem, udaru mózgu, obrzęku mózgu, stwardnienia rozsianego, urazów i schorzeń naczyniowych rdzenia kręgowego, przełomu sierpowatokrwinkowego, zatoru tętnicy lub żyły siatkówki, retinopatii cukrzycowej, neuropatii nerwu wzrokowego, martwiczego zapalenia jelit, niedrożności porażennej jelit, colitis ulcerosa, choroby Leśniowskiego-Crohna, zapalenia błędnika, migreny, choroby Meniere’a, szumów usznych, chorób skóry.